Pravidla ochrany osobních údajů

Dáváte souhlas s tím, aby vás společnost Restu s.r.o. (dále jen „Restu.cz“) zařadila na základě Vaší registrace na stránkách www.restu.cz nebo v aplikaci Restu (dále též jen „stránky Restu.cz“) do seznamu členů Restu.cz (dále jen „členové“), jenž vede v souvislosti s poskytováním rezervačních služeb (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”) v partnerských restauracích, jejichž seznam je uveřejněn na stránkách Restu.cz (dále jen „partnerské restaurace“). Rezervační služby můžete využívat buď na základě registrace na stránkách Restu.cz, nebo bez registrace po provedení rezervace přes rezervační formulář na stránkách Restu.cz, na který přistoupíte buď ze stránek Restu.cz, nebo budete na rezervační formulář přesměrováni ze stránek partnerské restaurace, v níž budete provádět rezervaci.

Udělujete společnosti Restu.cz souhlas ke zpracování svých kontaktních osobních údajů, jež uvedete při registraci či rezervaci na Restu.cz, a pokud jste k rezervačnímu formuláři přistoupili prostřednictvím stránek partnerské restaurace, tak udělujete také partnerské restauraci, ve vztahu ke kontaktním osobním údajům uvedeným v rezervačním formuláři, souhlas ke zpracování těchto údajů, a to pro účely kontaktování v rámci smluvního vztahu se společností Restu.cz a pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb, výrobků, nabídek a informací společnosti Restu.cz či partnerské restaurace nebo obchodních partnerů společnosti Restu.cz či partnerské restaurace, a pro účely kontaktování výherců případných marketingových soutěží pořádaných společností Restu.cz či partnerskou restaurací.

Souhlas je dán na dobu platnosti registrace člena na stránkách Restu.cz, pokud jste členem, či na dobu pěti let, pokud jste neregistrovanými uživateli.

Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu info@Restu.cz, či na e-mailovou adresu restaurace, jde-li o obchodní sdělení restaurace, nebo odpovědí na konkrétní zaslanou zprávu, případně i telefonicky na čísle call centra uvedeného na stránkách Restu.cz.

Osobní údaje členů jsou zpracovávány a používány výhradně společností Restu.cz či partnerskou restaurací, případně zpracovateli, s nimiž Restu s.r.o. či restaurace uzavře příslušné zpracovatelské smlouvy, a to výhradně pro výše uvedené účely. Speciální nabídky jsou členům zasílány na jejich e-mailovou adresu nebo na jejich členský profil. Restu.cz neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě údaje poskytnuté Restu.cz na základě výše uvedeného souhlasu a vyvine maximální úsilí, aby ani restaurace neposkytla ani jinak nezpřístupnila třetí osobě údaje poskytnuté partnerské restauraci.

Restu.cz neručí za zpracování osobních údajů restaurací. Pro jakékoliv připomínky ke zpracování údajů restaurací je třeba se obrátit přímo na restauraci.

Člen má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat Restu.cz či partnerskou restauraci o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů) v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Restu.cz či partnerská restaurace provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho osobního a soukromého života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), jakožto i právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém úložišti chráněném aktuálním antivirovým softwarem. Přístup k úložišti je také chráněn heslem. V rámci společnosti jsou pravidla přístupu ke členské databázi a případně dalším osobním údajům nastavena tak, aby k nim měl přístup pouze okruh zaměstnanců či externích spolupracovníků, který s údaji nutně potřebují nakládat při poskytování rezervačních služeb či služeb s nimi souvisejících. Veškerý personál, jenž přichází s osobními údaji do styku, je poučen o povinnosti mlčenlivosti a dalších povinnostech podle zákona o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou vám na stránkách Restu.cz zpřístupněny po Vašem přihlášení ke členskému profilu (tedy po zadání Vašeho e-mailu a hesla). Pokud nejste registrovaným členem, budou vám Vaše osobní údaje zpřístupněny na žádost zaslanou na e-mailovou adresu info@restu.cz.

Shromažďované a zpracovávané údaje jsme povinni poskytnout v případech vymezených právními předpisy orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, atd.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 14. února 2014.
Datum poslední aktualizace: 1. listopadu 2016
Restu s.r.o.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace