Nastavení cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek Restu těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče.

Tyto cookies jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek, k jejich zabezpečení a umožňují si zapamatovat vámi vybrané nastavení webových stránek
Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám
Tyto cookies nám umožňují sledovat návštěvníky našich webových stránek a lépe přizpůsobit naši reklamu vašim zájmům

Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o Restu

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Restu s.r.o., IČO: 289 93 063, se sídlem Praha 5 – Hlubočepy, V bokách III 257/5, PSČ 15200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 158483, vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Restu“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.restu.cz nebo aplikace Restu (dále jen „uživatelé“), včetně uživatelů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány poté, co provedou rezervaci přímo u partnerských restaurací na jejich webových stránkách, nebo jiným způsobem, při němž sdělí své osobní údaje (dále jen „hosté partnerských restaurací“). Úplný seznam partnerských restaurací naleznete zde.

1.3. Restu působí při zpracování osobních údajů jako správce pouze ohledně osobních údajů uživatelů, kteří si zřídí vlastní účet nebo zakoupí zboží v obchodě Restu. V tomto případě Restu určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.4. V ostatních případech, kdy uživatel vytváří rezervaci v partnerských restauracích prostřednictvím webových stránek nebo aplikace Restu, nebo webových stránek restaurace používajících widget Restu, je Restu zpracovatelem osobních údajů. Správcem je v těchto případech přímo restaurace, u níž je rezervace vytvořena.

1.5. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Restu: Pavel Hůza, pavel.huza@restu.cz, +420 232 000 444.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté uživateli a hosty partnerských restaurací. Restu zpracovává primárně osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření účtu nebo při nákupu v obchodě Restu, a dále údaje, které poskytnete pro zajištění rezervace v našich partnerských restauracích. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete. Dále může Restu zpracovávat osobní údaje o hostech partnerských restaurací, a to zejména jméno, příjmení a e‑mailovou adresu, pokud je restaurace předá Restu pro vyřízení rezervace, nebo pokud tyto údaje vede v elektronické rezervační knize, jejímž dodavatelem je Restu.

2.2. Údaje z Facebooku. Pokud pro přihlášení využijete sociální síť Facebook, umožníte Restu také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Restu informace o Vámi provedených rezervacích či nákupech. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách Restu nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Restu údaje o návštěvě webových stránek, Vašich preferencích a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. Údaje získané prostřednictvím zákaznické linky. Restu za účelem zkvalitňování svých služeb a řešení požadavku zákazníků provozuje zákaznickou linku a hovory uskutečněné prostřednictvím této zákaznické linky může nahrávat. O nahrávání hovoru budete vždy předem informováni. Záznamy jsou uchovávány pouze pro vyřízení požadavků ve prospěch oprávněných zájmů uživatele. Restu může zpracovávat Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a další údaje, které v rámci hovoru uvedete.

2.5. Pokud v rámci rezervace sami dobrovolně uvedete do poznámky jakékoli citlivé údaje, např. ohledně alergií na jídlo, nebo jiných zdravotních omezení, pak dochází ze strany Restu ke zpracování těchto údajů, a to výhradně pro účely vyřízení Vaší rezervace.

2.6. Restu není schopné kontrolovat veškerý obsah tvořený přímo uživateli. Pokud v rámci rezervace, hodnocení partnerské restaurace nebo jiného užívání webových stránek a aplikace Restu uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby ke zveřejnění osobních údajů udělili svůj souhlas. Pokud jakýkoli uživatel zjistí, že došlo zveřejnění osobních údajů v rozporu s těmito pravidly, může se obrátit na Restu prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

2.7. Rezervaci, nákup či registraci na webových stránkách Restu mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší rezervace využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje předání těchto informací Vámi vybrané partnerské restauraci. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Restu vyřídit Vaši rezervaci.

3.2. Pro vyřízení Vašeho nákupu v obchodě Restu využíváme Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Pokud nejsou tyto údaje poskytnuty, nemůže Restu vyřídit Vaši objednávku.

3.3. Pro nabídku našich služeb a propagaci Restu a partnerských restaurací formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Restu především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas Restu udělujete v průběhu rezervace, nákupu v obchodě nebo registrace na webových stránkách Restu, případně později v nastavení Vašeho členského účtu.

3.4. Pokud jste navštívili některou z partnerských restaurací může být k propagaci nabídky této restaurace využíváno Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování osobních údajů v tomto případě neprobíhá na základě souhlasu, ale z důvodu oprávněného zájmu partnerské restaurace. Odběr obchodních sdělení partnerské restaurace lze kdykoli zrušit, nebo vznést u partnerské restaurace námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Pokud nejsou osobní údaje využívány ze strany Restu i pro jiný účel s Vaším souhlasem nebo z jiného zákonného důvodu, Restu tyto osobní údaje po jejich předání partnerské restauraci dále nezpracovává. Okamžikem předání odpovídá za zpracování osobních údajů pouze partnerská restaurace.

3.5. K propagaci partnerských restaurací nebo webových stránek Restu může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s Vaším jménem a příjmením nebo uživatelským jménem, případně fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, který udělíte uveřejněním recenze.

3.6. V případě, že máte tuto funkci aktivní, můžeme Vám zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek nebo aplikace Restu. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek, nebo nastavením aplikace Restu. Změnu nastavení lze provést kdykoli ve Vašem prohlížeči nebo v nastavení aplikace.

3.7. Pro lepší cílení reklamy a propagace Restu zpracovává Restu při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách Restu. Dále jsou pro tento účel zpracovávány preference, které samy uvedete ve svém účtu. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě sesbíraných dat získává Restu statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek Restu. Na jejich základě je pak možné zejména lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte. Více informací o všech cookies, které Restu používá, naleznete zde.

3.8. Pro řešení Vašich požadavků provozuje Restu zákaznickou linku. Pro tento účel může Restu zpracovávat údaje o Vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Restu může Vaše hovory na zákaznickou linku nahrávat, a to pro účely plnění požadavků na základě Vašeho oprávněného zájmu. O nahrávání budete vždy předem informováni. Pokud s nahráváním nebudete souhlasit, můžete samozřejmě využít jiných kontaktních údajů Restu.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé i hosté partnerských restaurací mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení Restu, resp. partnerské restaurace, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Restu na e-mailové adrese gdpr@restu.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Cookies. Restu používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webových stránek a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí webových stránek Restu nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Restu ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

4.3. Zákaznická linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů Restu zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Restu a dále partnerskými restauracemi, které jste skutečně navštívili nebo jste u nich poptali rezervaci. Veškeré osoby v Restu mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Restu.

5.2. Restu dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Restu pro účely a způsobem, které Restu stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Pokud zpracování vyžaduje Váš souhlas, výhradně po jeho udělení. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Restu využívá, patří:

 • Google LLC - Nástroje pro online marketing a analýzu webu (USA)
 • Quanti s.r.o. - Zprostředkovatel e-mailingu (CZ)
 • Mixpanel, INC. - Nástroje pro analýzu mobilních aplikací (USA)
 • IPEX a.s. - Zprostředkovatel telefonní ústředny (CZ)
 • Groove Networks, LLC. - Software pro zákaznickou podporu (USA)
 • Stable.cz s.r.o. - Dodavatel hostingu (CZ)
 • ProfiSMS s.r.o. - Zprostředkovatel SMS služeb (CZ)
 • Seznam.cz, a.s. - Nástroje pro online marketing (CZ)
 • Facebook, Inc. - Nástroje pro online marketing (USA)
 • Hotjar Limited - Nástroje pro analýzu webových aplikací (Malta)
 • Optimizely, Inc. - Nástroj pro testování webových aplikací (USA)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Restu zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování rezervace či nákupu v obchodě Restu a po celou dobu platnosti Vaší registrace. Ze zákona Restu následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech. V případě osobních údajů, které zpracovává Restu pro partnerské restaurace jako zpracovatel, mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi Restu a partnerskou restaurací. V takovém případě předá Restu veškeré osobní údaje partnerské restauraci a uložené kopie zlikviduje. Za další zpracování osobních údajů odpovídá pouze partnerská restaurace.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. V případě hostů partnerských restaurací jsou obchodní sdělení těchto partnerských restaurací zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo od poslední návštěvy partnerské restaurace. Poté budete vyzváni ze strany Restu nebo partnerské restaurace k potvrzení, že nadále trvá Váš zájem o zasílání obchodních sdělení.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Restu po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách Restu nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies. Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům naleznete zde.

6.4. Údaje získané při využití zákaznické linky využíváme pouze po dobu nezbytnou k vyřízení vašeho požadavku, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

6.5. Údaje získané v rámci hodnocení partnerské restaurace, které zveřejníte na webových stránkách Restu, zpracovává Restu po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely hodnocení partnerské restaurace. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách Restu v anonymní podobě.

6.6. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Restu pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Restu vázáno.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Restu a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Restu zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Restu.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Restu, ať již v průběhu rezervace, registrace nebo nákupu v obchodě Restu. V případě uplatnění tohoto práva Vám Restu potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Restu správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup a řádně vést váš členský účet.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Restu zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Restu nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Restu Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Restu k jinému subjektu, kdy Restu předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou hosté partnerských restaurací vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení partnerských restaurací. Toto právo lze uplatnit přímo u partnerské restaurace, která za tímto účelem osobní údaje zpracovává.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Restu se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. Restu dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Restu klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Restu pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Restu e‑mailem na adresu gdpr@restu.cz, nebo na telefonním čísle +420 232 000 444.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

Restu s.r.o.