Nastavení cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek Restu těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče.

V pondělí 20.9. dojde ke změně Obchodních podmínek Restu. Hlavními změnami v podmínkách je zrušení Restu kreditů a Restu voucherů. Více informací zde.

Obchodní podmínky

Úvodní informace

Pečlivě si prostudujte následující všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“) registrace na internetovém rezervačním portálu www.restu.cz nebo v mobilní aplikaci Restu (dále též jen „portál Restu“) a rezervování stolů v restauracích (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”). Registrací či provedením rezervace či jinými úkony uvedenými níže potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi vámi a společností Restu s.r.o., IČ: 289 93 063, se sídlem: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, PSČ 155 00, Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158483 (dále jen „Restu“).

Rezervační služby Restu dávají jak registrovaným členům (dále jen „členové“), tak neregistrovaným uživatelům (dále také jen „uživatelé“) možnost snadné a rychlé rezervace v restauracích, které jsou uvedeny na portálu Restu (dále jen „restaurace“).

Registrace

Registrace na portálu Restu

Rezervační služby na portálu Restu je možné využívat také bez registrace, ale pouze členové mají určité výhody, dále uvedené v těchto podmínkách.

Zaregistrovat se lze v portálu Restu zadáním e-mailu a hesla. Následně je nutné potvrdit registraci tlačítkem „aktivovat účet“ v příchozím mailu.

Registrace není zpoplatněna. Jedna fyzická osoba se může na portálu Restu registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou a telefonním číslem. Telefonní číslo i emailová adresa mohou být použity při registraci pouze jednou. Restu si vyhrazuje právo odmítnout použití jednoho telefonního čísla nebo jedné emailové adresy pro registraci více uživatelů nezávisle na sobě.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby Restu v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti vaší registrace na portálu Restu, nebo, pokud nejste členem, po dobu, po kterou využíváte rezervačních služeb Restu. K ochraně osobních údajů a potvrzení podmínek s jejich zpracováním viz Pravidla ochrany osobních údajů zde.

Ukončení registrace

Člen může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na portálu Restu, a to prostřednictvím emailu info@restu.cz. Restu může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli člena, pokud se odůvodněně domnívá, že člen porušuje tyto podmínky. Restu si vyhrazuje právo ukončit registraci na portálu Restu kterémukoli členovi a znemožnit využívání rezervací a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí rezervace, aniž by je uplatnil v příslušné restauraci. Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud člen řádně zruší již provedenou rezervaci před uvedeným časem rezervace, a to prostřednictvím portálu Restu.

Restu si rovněž vyhrazuje právo ukončit členskou registraci zejména v případech, kdy se člen snaží neoprávněně získat výhody, je registrovaný pod neplatnou emailovou adresou a/nebo neplatným telefonním číslem, či je déle než 12 měsíců neaktivní/neprovedl žádnou rezervaci. V případě zrušení členského účtu ze strany Restu nebudou členovi jeho případné výhody, na něž by měl jako registrovaný člen nárok, jakkoli nahrazeny.

Po ukončení členství má Restu nárok dále používat obsah, který uživatel nahrál; bližší údaje stanoví Pravidla ochrany osobních údajů zde.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami

Jakýmkoliv používáním portálu Restu a/nebo čerpáním rezervačních služeb, zejména však provedením rezervace či registrace, dáváte souhlas s těmito podmínkami.

Pravidla užívání rezervačních služeb

Provedení rezervace

Rezervační služby mohou využívat jak členové, tak neregistrovaní uživatelé.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

  • Krok 1: Člen či neregistrovaný uživatel si vybere z nabídky restaurací na portálu Restu kliknutím na příslušnou restauraci a její rezervační formulář. Na rezervační formulář můžete v určitých případech přistoupit také ze stránek restaurace.
  • Krok 2: Člen či neregistrovaný uživatel zadá počet osob, datum a čas rezervace. V případě, že pro nabízenou rezervaci je dostupná určitá výhoda, si člen v rezervačním formuláři vybere jednu z nabízených výhod, nebo se rozhodne pro rezervaci bez jakékoli výhody.
  • Krok 3: Člen či neregistrovaný uživatel následně potvrdí rezervaci.
  • Krok 4: Restu následně potvrdí členovi platnost rezervace zasláním zprávy na registrovanou emailovou adresu člena či u neregistrovaných uživatelů na e-mailovou adresu uvedenou v rezervaci. Potvrzenou rezervaci není třeba tisknout a předkládat restauraci pro uplatnění případné výhody.

Rezervaci může člen provést také telefonicky na telefonním čísle uvedeném na portálu Restu. V takovém případě vyplní Restu rezervační formulář za člena. V případě, že člen či neregistrovaný uživatel uvede neplatné telefonní číslo nebo neplatný email, vyhrazuje si Restu právo rezervaci neprovést.

UPOZORNĚNÍ: PODMÍNKOU PRO ČERPÁNÍ VÝHOD U VYBRANÝCH RESTAURACÍ, KTERÉ TYTO VÝHODY ČLENŮM POSKYTUJÍ, JE VŽDY PŘEDCHOZÍ ELEKTRONICKÁ REZERVACE, PŘI KTERÉ VYPLNÍTE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ NA PORTÁLU RESTU. PŘI TELEFONICKÉ REZERVACI NÁROKY NA ZISK VÝHOD NEVZNIKAJÍ, NENÍ-LI NA PORTÁLU RESTU UVEDENO JINAK.

Restu vyvine maximální úsilí, aby rezervace provedené v pracovní době Restu byly vyřízeny do 10 minut od obdržení požadavku na rezervaci. Požadavky zaslané po skončení pracovní doby vyřizujeme bezodkladně v následující den.

V případě, že restaurace používá Elektronickou rezervační knihu Restu a v restauraci je v poptávaném čase dostatečný počet volných míst, dojde k rezervaci již dokončením rezervace v rezervačním formuláři. V opačném případě může vyřízení rezervace trvat v závislosti na rychlosti restaurace déle než 10 minut.

Restu má otevřeno každý den bez ohledu na svátky nebo víkendy, přičemž aktuální pracovní doba je zveřejněná na Restu. Jednu hodinu před začátkem rezervace zašle Restu členovi či neregistrovanému uživateli email nebo sms s připomínkou blížící se rezervace. Hodinu po čase rezervace zašle Restu žádost o hodnocení navštívené restaurace.

Platnost a zrušení rezervace

Při výběru data a času rezervace je třeba řídit se otvírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami vybrané restaurace. Výhodu (nikoliv však kredity) je možno čerpat pouze v den a čas uvedený a potvrzený jako datum rezervace při vyplňování rezervačního formuláře.

Rezervace je přenosná, tedy rezervace a případných výhod (nikoliv však kreditů) s ní spojených mohou využít i jiné osoby, než člen či neregistrovaný uživatel. Využití rezervace a případných výhod s ní spojených je jednorázové.

Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím portálu Restu nebo na telefonním čísle Restu uvedeném v sekci Kontakt, a to nejpozději před časem, na který je rezervace učiněna. Porušení těchto pravidel pro zrušení rezervace je důvodem pro odebrání kreditů, opakované porušení je pak důvodem pro zrušení členského účtu.

Výhody při užívání rezervačních služeb Restu

Kredity

Členové (nikoliv tedy neregistrovaní úživatelé) měli možnost do 19.9.2021 (včetně) získávat za podmínek uvedených na portálu Restu kredity na svůj členský účet (dále jen „kredity“). Od 20.9.2021 již není možné získávat další kredity.

Kredity nasbírané do 19.9.2021 mohou členové využít k nákupu Restu voucherů, a to nejpozději do 17.10.2021 (včetně). Veškeré nevyužité kredity pozbívají dne 18.10.2021 platnost a zanikají bez náhrady. Nelze požadovat proplacení kreditů v penězích.

V případě rezervace provedené do 17.10.2021 (včetně), kterou člen nevyužil a kterou včas nezrušil, je členovi z jeho účtu jako penále odečteno 50 kreditů. Tím není dotčeno právo Restu zrušit členský účet v případě opakovaného nevyužití provedené rezervace bez jejího včasného a řádného zrušení.

Výhody

Členové mohou dále čerpat výhody nabízené některými restauracemi spočívající ve speciálním menu, ochutnávkách, slevách, bonusech či jiných speciálních nabídkách. Konkrétní výhoda je vždy uvedena na portálu Restu u dané restaurace a je podmíněna odesláním požadavku na rezervaci na portálu Restu a následným potvrzením rezervace v příslušné restauraci. Čerpání výhod rovněž závisí na aktuálním stavu v dané provozovně.

Upozornění: Ne všechny restaurace nabízejí výhody spojené s rezervací - informace o tom zda a jaké výhody poskytuje konkrétní restaurace jsou uvedeny v záložce „akce“ na profilu dané restaurace na portálu Restu.

Výhody spojené s rezervacemi nelze navzájem sčítat a kombinovat, tj. jedna osoba může uplatnit vždy jen jednu výhodu při jedné návštěvě restaurace, přičemž případné omezení maximálního počtu hostů, kteří mohou využít výhody spojené s rezervací jednoho člena, je uvedeno v konkrétním rezervačním formuláři. Není-li v rezervačním formuláři uvedeno omezení, platí, že výhodu spojenou s rezervací jednoho člena může využívat neomezený počet hostů. Záleží na konkrétní restauraci, zda umožní kombinovat výhodu s jinou slevou či bonusem - čerpání výhod nemusí být k dispozici ve spojení např. s věrnostními kartami nebo se speciálními nabídkami restaurací (např. obědové denní menu, brunch, apod.) a nemusí být k dispozici v určité dny, jako jsou například den sv. Valentýna, Štědrý den/večer, Silvestr a Nový rok. Veškerá takováto omezení jsou plně v kompetenci konkrétní restaurace.

Kterákoli restaurace má právo omezení akceptace čerpání výhod při plné obsazenosti anebo uzavření provozovny z důvodu plné exkluzivity. Restaurace je dále oprávněna změnit nabídku menu anebo jídelní lístek.

Vouchery

V některých restauracích lze využít vouchery. Vouchery je možné získat pouze do 17.10.2021 (včetně), a to buď zakoupením v obchodě Restu, zakoupením za sníženou cenu, výměnou za kredity získané nejpozději dne 19.9.2021 (včetně) v případě voucherů Restu, či zdarma v rámci promo akcí Restu. Počínaje dnem 18.10.2021 se internetový obchod (eshop) Restu na vouchery ruší a prodej voucherů se ukončuje. Toto ukončení prodeje voucherů nemá žádný vliv na platnost jakýchkoli voucherů zakoupených a vydaných do dne 17.10.2021. Podmínky uplatnění voucherů jsou uvedeny v těchto podmínkách a také na voucherech. Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden voucher.

Nákup voucheru

Voucher lze zakoupit nejpozději dne 17.10.2021 (včetně) na portálu Restu bez registrace či předchozího přihlášení. Kupující si vybere druh voucheru z nabídky a následně je přesměrován na objednávku, kde si může zvolit množství, případně si přidat jiný druh voucheru. Po odsouhlasení množství, vyplní kontaktní údaje a pokračuje na souhrn, kde může objednávku zaplatit převodem částky na účet 72887288/0300 nebo platební kartou. Část ceny voucheru Restu lze hradit kredity získanými nejpozději dne 19.9.2021 (včetně). Po připsání částky odešleme PDF s vouchery na zadaný email. V rámci jednoho nákupu lze zakoupit neomezený počet voucherů.

Směna kreditů za objednávku voucheru Restu

Voucher/y Restu lze zakoupit s možností uplatnění kreditů nasbíraných na portálu Restu do 19.9.2021 (včetně), a to do maximální výše 25 % hodnoty objednávky. Výsledná částka k úhradě objednávky voucheru/ů odpovídá součtu nominální ceny voucheru/ú v objednávce ponížené o částku odpovídající počtu uplatněných kreditů v poměru 1 kredit = 1 Kč. K úhradě objednávky voucheru lze použít vždy jen aktivní kredity, tj. kredity již připsané na členský účet v okamžiku směny. Hodnota voucheru bude členovi odečtena z útraty při návštěvě restaurace. Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden voucher.

Uplatnění voucherů

Platnost voucheru je uvedena na voucheru. Po vypršení platnosti voucheru nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky či vyměněných kreditů. Nevyčerpanou hodnotu voucheru nelze požadovat v hotovosti. V případě, že hodnota voucheru je vyšší, než hodnota útraty v restauraci, částka, o níž hodnota voucheru překračuje útratu, propadá.

VOUCHERY LZE UPLATNIT POUZE V TĚCH RESTAURACÍCH, KTERÉ VOUCHERY PŘIJÍMAJÍ - NE VŠECHNY RESTAURACE PŘIJÍMAJÍ VOUCHERY.

Aktuální seznam restaurací akceptujících voucher je k dispozici na adrese www.restu.cz/prijimaji-voucher/. Zda restaurace přijímá vouchery, je také zobrazeno v rezervačním formuláři pro danou restauraci. V případě, že restaurace vouchery přijímá, je zobrazena volba „Uplatnit voucher“; pokud restaurace vouchery nepřijímá, je ve formuláři uvedeno „Restaurace nepřijímá vouchery“.

Vytištěný voucher s platným kódem musí být předložen restauraci. Každý voucher má unikátní kód, který lze využít pouze jednou.

Uplatnit voucher lze prostřednictvím rezervace do dané restaurace zadáním unikátního kódu dárkového voucheru v rezervačním formuláři. Po ověření platnosti voucheru je členovi nebo uživateli umožněno dokončit rezervaci. Restu.cz následně členovi potvrdí platnost rezervace zasláním zprávy. V případě, že člen provede rezervaci, pro kterou bude chtít uplatnit voucher, ale do restaurace se na čas rezervace nedostaví, aniž by rezervaci řádně a včas zrušil, voucher mu propadá.

Uplatnit voucher lze i bez předchozí elektronické rezervace. V tom případě je restaurace povinna ověřit platnost voucheru. Restaurace může odmítnout přijetí voucheru, pokud vznikne důvodné podezření, že voucher není platný.

Po uplatnění voucheru může Restu do 24 hodin od termínu uvedeného na voucheru zaslat žádost o hodnocení restaurace, ve které byl voucher uplatněn.

Restaurace

Restaurace přijímají rezervace uskutečněné prostřednictvím portálu Restu, nebo prostřednictvím webových stránek restaurace nebo partnerů Restu, které využívají rezervační nástroje Restu. Některé restaurace jsou smluvně zavázány k poskytování výhod členům, kteří provedli platnou rezervaci. Restaurace jsou oprávněny kdykoli ukončit smluvní vztah s Restu nebo změnit svou nabídku výhod; Restu není povinna o tomto člena informovat.

Hodnocení restaurací

Každý člen nebo uživatel může svou návštěvu v restauraci ohodnotit, nejpozději však do 30 dnů od data uskutečněné rezervace. Hodnota celkového průměrného hodnocení restaurace na portálu Restu od všech členů a uživatelů bude vždy aktuálně vypočítáno na základě matematického vzorce, který zohledňuje staří recenze všech zobrazených hodnocení.

Za uveřejnění nenáleží členovi nebo uživateli žádná odměna. Uveřejněním recenze uděluje člen nebo uživatel Restu svůj souhlas s jejím časově neomezeným užíváním v podobě uveřejnění na portálu Restu a zpřístupnění ostatním členům nebo uživatelům a s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. Restu je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám.

Pro zadání hodnocení si člen může zvolit přezdívku/nick. Restaurace je na jeho hodnocení oprávněna reagovat (a Restu může odpověď na portálu Restu zveřejnit), v takovém případě je člen nebo uživatele o této reakci informován emailem. Restu si vyhrazuje právo hodnocení člena nebo uživatele nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní rezervaci nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé nebo bude v rozporu s dobrými mravy.

Recenze členů nebo uživatelů zůstanou dostupné na portálu Restu, případně na jiných online platformách, i v případě, že člen nebo uživatel, který recenzi zveřejnil, přestane využívat portál Restu a/nebo zruší svou registraci. To však neplatí v případě osobních údajů, které jsou u recenzí automaticky se zrušením registrace vymazány a recenze je tak nadále uveřejněna jako anonymní.

Odpovědnost restaurací

Restaurace provádějí rezervace uskutečněné prostřednictvím portálu Restu a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. Restu neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých restaurací. Jakékoliv reklamace služeb restaurace je třeba uplatnit přímo u příslušné restaurace. Restu neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi členem či neregistrovaným uživatelem a restaurací. Restu si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu restaurací bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu členů či neregistrovaných uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na portálu Restu.

Osobní údaje

Zpracování osobních údajů, jež poskytnete Restu nebo restauraci, v níž jste učinili rezervaci, se řídí samostatnými ujednáními obsaženými v „Pravidlech ochrany osobních údajů“ dostupných na portálu Restu, nebo zde.

Různé

Odkazy na jiné webové stránky

Restu nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od Restu, umístěných na portálu Restu, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněny na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními Restu.

#BEZPECNARESTAURACE

Označení #BEZPECNARESTAURACE má pouze informativní charakter a je uvedeno v dobré víře na základě prohlášení konkrétní restaurace.

Uvedením štítku #BEZPECNARESTAURACE u profilu restaurace neposkytuje portál Restu žádné záruky za dodržování Kodexu bezpečné restaurace, všech závazných právních předpisů a nařízeních úřadů České republiky ze strany takto označeného podniku. Portál Restu nenese žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví, škody na majetku či jiné škody, jež by mohly být způsobené tím, že se uživatel spoléhal či řídil informacemi či daty, které získal na portálu Restu.

Označení #BEZPECNARESTAURACE uvedené na portálu Restu bylo zveřejněno na základě informací dostupných v době jejich získání. Portál Restu si vyhrazuje právo na změnu nebo odstranění štítku #BEZPECNARESTAURACE u jednotlivých podniků bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu členů či neregistrovaných uživatelů.

Obsah portálu Restu

Restu vyvine maximální úsilí k tomu, aby všechny informace uvedené na portálu Restu byly vždy aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se Restu předem omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na portálu Restu jsou ve vlastnictví Restu a Restu si k nim vyhrazuje veškerá práva. Název a logo Restu jsou registrovanými ochrannými známkami a jakékoli jejich užití pro jiné než čistě informační účely je bez výslovného svolení Restu zakázáno. Na portálu Restu může být také zobrazena propagace služeb či produktů Restu či smluvních partnerů Restu, které mohou být rovněž chráněny a k jejichž užití má Restu odpovídající oprávnění.

Materiály a informace obsažené na portálu Restu mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Restu. Restu si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na portálu Restu i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. Veškeré změny v těchto podmínkách nabudou účinnosti 7 dnů po jejich zveřejnění na portálu Restu. Nebude-li člen se změnami souhlasit, je oprávněn svou registraci zrušit.

Podněty

Restu si váží názorů a zpětné vazby členů i neregistrovaných uživatelů. Názory a podněty týkající se restaurací nebo Restu prosím zasílejte na info@restu.cz. Restu se Vás může dotázat, zda je možné zaslaný příspěvek citovat. Pokud budete souhlasit, rádi se o Váš příspěvek podělíme s ostatními na portálu Restu nebo na jiných kanálech.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. září 2021.
Datum poslední aktualizace: 13. září 2021
Restu s.r.o.