Nastavení cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek Restu těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče.

Tyto cookies jsou nutné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek, k jejich zabezpečení a umožňují si zapamatovat vámi vybrané nastavení webových stránek
Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám
Tyto cookies nám umožňují sledovat návštěvníky našich webových stránek a lépe přizpůsobit naši reklamu vašim zájmům

Obchodní podmínky

Úvodní informace

Pečlivě si prostudujte následující všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“) registrace na stránkách www.restu.cz nebo v aplikaci Restu (dále též jen „Restu.cz“) a rezervování stolů v partnerských restauracích (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”). Jak je uvedeno dále, registrací či provedením rezervace potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi vámi a společností Restu s.r.o., IČ: 289 93 063, se sídlem: Praha 5, Hlubočepy, V Bokách III 257/5, PSČ 152 00, Praha, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158483 (dále jen „Restu.cz“).

Rezervační služby Restu.cz dávají jak registrovaným členům (dále jen „členové“), tak neregistrovaným uživatelům možnost snadné a rychlé rezervace v partnerských restauracích, jejichž seznam je uveřejněn na Restu.cz (dále jen „partnerské restaurace“), prostřednictvím Restu.cz. Po uskutečnění rezervace může člen získat za určitých podmínek kredity a případně také další výhody.

Registrace a udělení souhlasu

Registrace na Restu.cz

Rezervační služby na Restu.cz je možné využívat také bez registrace, ale pouze členové mají určité výhody, dále uvedené v těchto podmínkách (zejména zisk kreditů za uskutečněné rezervace, které lze použít k dílčí úhradě voucherů v eshopu Restu.cz - vouchery je možné uplatnit v některých partnerských restauracích; Restu.cz doporučuje registraci na Restu.cz).

Zaregistrovat se lze na stránkách Restu.cz zadáním e-mailu a hesla po stisknutí tlačítka „Registrovat“ v pravé horní části stránek Restu.cz a kliknutím na „Vytvořit účet“. Následně je nutné potvrdit registraci tlačítkem „aktivovat účet“ v příchozím mailu.

Poté je možné provádět rezervace ve vybraných partnerských restauracích. Registrace není zpoplatněna. Úspěšná registrace vám bude potvrzena zprávou zaslanou na zadanou emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

Jedna fyzická osoba se může na stránkách Restu.cz registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou a telefonním číslem. Telefonní číslo i emailová adresa může být použita při registraci pouze jednou. Restu.cz si vyhrazuje právo odmítnout použití jednoho telefonního čísla nebo jedné emailové adresy pro registraci více uživatelů nezávisle na sobě.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby Restu.cz v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti vaší registrace na stránkách Restu.cz, nebo, pokud nejste členem, po dobu, po kterou využíváte rezervačních služeb Restu.cz. K ochraně osobních údajů a podmínkám poskytnutí vašeho souhlasu s jejich zpracováním viz Pravidla ochrany osobních údajů zde.

Ukončení registrace

Člen může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na Restu.cz, a to prostřednictvím emailu info@restu.cz. Restu.cz může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli člena, pokud se odůvodněně domnívá, že člen porušuje tyto podmínky. Společnost Restu.cz si vyhrazuje právo ukončit registraci na Restu.cz kterémukoli členovi a znemožnit využívání rezervací a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí rezervace, aniž by je uplatnil v příslušné partnerské restauraci. Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud člen řádně zruší již provedenou rezervaci před uvedeným časem rezervace, a to prostřednictvím Restu.cz.

Společnost Restu.cz si rovněž vyhrazuje právo ukončit členskou registraci zejména v případech, kdy se člen snaží neoprávněně získat kredity či jiné výhody, je registrovaný pod neplatnou emailovou adresou a/nebo neplatným telefonním číslem, či je déle než 12 měsíců neaktivní/neprovedl žádnou rezervaci. V případě zrušení členského účtu společností Restu.cz nebudou členovi jeho případné kredity či jiné výhody, na něž by měl jako registrovaný člen nárok, jakkoli nahrazeny.

Po ukončení členství má Restu.cz nárok dále používat obsah, který uživatel nahrál.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jakýmkoliv používáním Restu, zejména však provedením rezervace či registrace, dáváte souhlas s podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů.

Pravidla užívání rezervačních služeb Restu.cz

Provedení rezervace

Rezervační služby mohou využívat jak členové, tak neregistrovaní uživatelé.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

  • Krok 1: Člen či neregistrovaný uživatel si vybere z nabídky partnerských restaurací na Restu.cz kliknutím na příslušnou partnerskou restauraci a její rezervační formulář. Na rezervační formulář můžete přistoupit také ze stránek partnerské restaurace.
  • Krok 2: Člen či neregistrovaný uživatel zadá počet osob, datum a čas rezervace. V případě, že pro nabízenou rezervaci je dostupná určitá výhoda, si člen v rezervačním formuláři vybere jednu z nabízených výhod, nebo se rozhodne pro rezervaci bez jakékoli výhody.
  • Krok 3: Člen či neregistrovaný uživatel následně provedou rezervaci kliknutím na „REZERVOVAT“.
  • Krok 4: Restu.cz následně potvrdí členovi platnost rezervace zasláním zprávy na registrovanou emailovou adresu člena či u neregistrovaných uživatelů na e-mailovou adresu uvedenou v rezervaci. Potvrzenou rezervaci není třeba tisknout a předkládat partnerské restauraci pro uplatnění případné výhody. V případě, že partnerská restaurace používá Elektronickou rezervační knihu Restu, dojde k rezervaci již kliknutím na „Rezervovat stůl“ na rezervačním formuláři.

Rezervaci může člen provést také telefonicky na telefonním čísle uvedeném na stránkách Restu.cz. V takovém případě vyplní Restu.cz rezervační formulář za člena. V případě, že člen či neregistrovaný uživatel uvede neplatné telefonní číslo nebo neplatný email, vyhrazuje si Restu.cz právo rezervaci neprovést.

Upozornění: podmínkou pro čerpání kreditů či jiných výhod u vybraných partnerských restaurací, které tyto výhody členům poskytují, je vždy předchozí elektronická rezervace, při které vyplníte rezervační formulář na Restu.cz. při telefonické rezervaci nároky na zisk kreditů či jiných výhod nevznikají, není-li na stránkách restu.cz uvedeno jinak.

Restu.cz vyvine maximální úsilí, aby rezervace provedené v pracovní době Restu.cz byly vyřízeny do 10 minut od obdržení požadavku na rezervaci, a požadavky zaslané po skončení pracovní doby do 11:30 následujícího dne.

V případě, že partnerská restaurace používá Elektronickou rezervační knihu Restu a v restauraci je v poptávaném čase dostatečný počet volných míst, dojde k rezervaci již kliknutím na „REZERVOVAT“ na rezervačním formuláři. V opačném případě může vyřízení rezervace trvat v závislosti na rychlosti restaurace déle než 10 minut.

Restu.cz má otevřeno každý den bez ohledu na svátky nebo víkendy, přičemž aktuální pracovní doba je zveřejněná na Restu.cz. Jednu hodinu před začátkem rezervace zašle Restu.cz členovi či neregistrovanému uživateli email s připomínkou blížící se rezervace. Hodinu po čase rezervace zašle Restu.cz členovi email s žádostí o hodnocení navštívené partnerské restaurace.

Platnost a zrušení rezervace

Při výběru data a času rezervace je třeba řídit se otvírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami vybrané partnerské restaurace. Výhodu (nikoliv však kredity) je možno čerpat pouze v den a čas uvedený a potvrzený jako datum rezervace při vyplňování rezervačního formuláře.

Rezervace je přenosná, tedy rezervace a případných výhod (nikoliv však kreditů) s ní spojených mohou využít i jiné osoby, než člen či neregistrovaný uživatel. Využití rezervace a případných výhod s ní spojených je jednorázové.

Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím Restu.cz nebo na telefonním čísle Restu.cz uvedeném v sekci Kontakt, a to nejpozději před časem, na který je rezervace učiněna. Porušení těchto pravidel pro zrušení rezervace je důvodem pro odebrání Restu.cz kreditů, opakované porušení je pak důvodem pro zrušení členského účtu.

Výhody při užívání rezervačních služeb Restu.cz

Kredity

Každý člen (nikoliv tedy neregistrovaný uživatel) získává za podmínek uvedených na stránkách Restu.cz kredity na svůj účet Restu.cz (dále jen „kredity“).

Upozornění: rezervace jen některých partnerských restaurací jsou odměněny kredity. Zda za rezervaci v konkrétní restauraci dostane člen kredity či nikoliv je uvedeno na Restu.cz.

V případě provedené rezervace, kterou člen nevyužil a kterou včas nezrušil, je členovi z jeho účtu jako penále odečteno 50 kreditů + počet kreditů, které by za rezervaci získal. Tím není dotčeno právo Restu.cz zrušit členský účet v případě opakovaného nevyužití provedené rezervace bez jejího včasného a řádného zrušení.

Podrobnosti o získávání, odečítání a uplatnění Restu.cz kreditů jsou k dispozici v pravidlech o fungování kreditů

Na kredity je nárok jen podle těchto podmínek uveřejněných na Restu.cz a případně dalších pravidel uveřejněných na Restu.cz. Restu.cz může tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Člen nemá nárok na kredity či jiné výhody v případě, že obchází či zjevně zneužívá pravidla pro získání Restu.cz kreditů či jiných výhod uveřejněných v těchto podmínkách či na Restu.cz.

Kredity lze po dosažení určitého počtu vyměnit za některou z odměn aktuálně nabízených na Restu.cz (zejména k dílčí úhradě voucherů z e-shopu Restu.cz). Nelze požadovat proplacení kreditů v penězích.

V případě provedení rezervace na stránkách restaurace (ne přes Restu.cz) nemá člen nárok na získání kreditů.

Kredity lze směnit za voucher postupem popsaným níže, a to nejpozději 90 dní od data, kdy byly členovi kredity přiděleny. Platnost kreditů je možno prodloužit provedením rezervace.

Výhody

Členové mohou dále čerpat výhody nabízené některými partnerskými restauracemi spočívající ve speciálním menu, ochutnávkách, slevách, bonusech či jiných speciálních nabídkách. Konkrétní výhoda je vždy uvedena na Restu.cz u dané restaurace a je podmíněna odesláním požadavku na rezervaci na Restu.cz a následným potvrzením rezervace v příslušné partnerské restauraci. Čerpání výhod rovněž závisí na aktuálním stavu v dané provozovně.

Upozornění: ne všechny partnerské restaurace nabízejí výhody spojené s rezervací - informace o tom zda a jaké výhody poskytuje konkrétní partnerská restaurace jsou uvedeny v záložce „akce“ na profilu dané restaudace na restu.cz.

Výhody spojené s rezervacemi nelze navzájem sčítat a kombinovat, tj. jedna osoba může uplatnit vždy jen jednu výhodu Restu.cz při jedné návštěvě partnerské restaurace, přičemž případné omezení maximálního počtu hostů, kteří mohou využít výhody spojené s rezervací jednoho člena, je uvedeno v konkrétním rezervačním formuláři. Není-li v rezervačním formuláři uvedeno omezení, platí, že výhodu spojenou s rezervací jednoho člena může využívat neomezený počet hostů. Záleží na konkrétní partnerské restauraci, zda umožní kombinovat výhodu s jinou slevou či bonusem - čerpání výhod nemusí být k dispozici ve spojení např. s věrnostními kartami nebo se speciálními nabídkami partnerských restaurací (např. obědové denní menu, brunch, apod.) a nemusí být k dispozici v určité dny, jako jsou například den sv. Valentýna, Štědrý den/večer, Silvestr a Nový rok. Veškerá takováto omezení jsou plně v kompetenci konkrétní partnerské restaurace.

Kterákoli partnerská restaurace má právo omezení akceptace čerpání výhod při plné obsazenosti anebo uzavření provozovny z důvodu plné exkluzivity. Partnerská restaurace je dále oprávněna změnit nabídku menu anebo jídelní lístek.

Vouchery

V některých partnerských restauracích lze využít vouchery. Vouchery je možné získat buď zakoupením v e-shopu Restu.cz, zakoupením za sníženou cenu výměnou za kredity či zdarma v rámci promo akcí Restu.cz. Podmínky uplatnění voucherů jsou uvedeny v těchto podmínkách a také na voucherech. Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden voucher.

Nákup voucheru

Voucher lze objednat na stránkách Restu.cz bez registrace či předchozího přihlášení. Kupující si vybere druh voucheru z nabídky a následně je přesměrován na objednávku, kde si může navolit množství, případně si přidat jiný druh voucheru. Po odsouhlasení množství, vyplní kontaktní údaje a pokračuje na souhrn, kde může objednávku zaplatit převodem částky na účet 72887288/0300 nebo platební kartou. Část ceny voucheru lze hradit kredity Restu.cz. Po připsání částky odešleme PDF s vouchery na zadaný email. V rámci jednoho nákupu lze zakoupit neomezený počet voucherů.

Každý voucher má unikátní kód, který lze využít pouze jednou. Uplatnit voucher lze jen prostřednictvím rezervace do dané partnerské restaurace provedené na Restu.cz zadáním unikátního kódu dárkového voucheru v rezervačním formuláři. Po ověření platnosti kódu dárkového voucheru dokončí člen rezervaci. Restu.cz následně členovi potvrdí platnost rezervace zasláním zprávy na jeho registrovanou emailovou adresu. Člen je dále povinen partnerské restauraci předložit vytištěný voucher s platným kódem.

Směna Restu.cz kreditů za voucher

Voucher lze zakoupit s možností uplatnění kreditů nasbíraných na Restu.cz do maximální výše 25 % hodnoty voucheru. Voucher lze zakoupit s možností uplatnění kreditů nasbíraných na Restu.cz. Výsledná částka k úhradě voucheru odpovídá nominální ceně voucheru ponížené o částku odpovídající počtu uplatněných kreditů v poměru 1 kredit = 1 Kč. Na jeden voucher lze uplatnit maximálně počet kreditů odpovídající 25 % nominální hodnoty voucheru. Za voucher lze směnit vždy jen aktivní kredity, tj. kredity již připsané na členský účet v okamžiku směny.

Hodnota voucheru bude členovi odečtena z útraty při návštěvě partnerské restaurace. Za voucher lze směnit vždy jen aktivní kredity, tj. kredity již připsané na členský účet v okamžiku směny. Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden voucher.

Uplatnění voucherů

Platnost voucheru je uvedena na voucheru. Po vypršení platnosti voucheru nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky či vyměněných kreditů.

Vouchery lze uplatnit pouze v těch partnerských restauracích, které vouchery přijímají - ne všechny partnerské restaurace přijímají vouchery.

Zda partnerská restaurace přijímá vouchery je zobrazeno pod rezervačním formulářem pro danou restauraci - v případě, že partnerská restaurace vouchery přijímá, je pod formulářem uvedena možnost „Uplatnit voucher“. Pokud partnerská restaurace vouchery nepřijímá, je pod formulářem uvedeno „Restaurace nepřijímá Restu vouchery“. Aktuální seznam partnerských restaurací akceptujících Restu.cz voucher je rovněž v záložce „KDE VYUŽÍT VOUCHER“ na Restu.cz. V případě, že člen provede rezervaci, pro kterou bude chtít uplatnit voucher, ale do partnerské restaurace se na čas rezervace nedostaví, aniž by rezervaci řádně a včas zrušil, voucher mu propadá.

Nevyčerpanou hodnotu voucheru nelze požadovat v hotovosti. V případě, že hodnota voucheru je vyšší, než hodnota útraty v restauraci, částka, o níž hodnota voucheru překračuje útratu, propadá.

Partnerské restaurace

Partnerské restaurace poskytují rezervační služby, některé partnerské restaurace jsou smluvně zavázány k poskytování výhod členům, kteří provedli platnou rezervaci. Aktuální seznam partnerských restaurací je umístěn na Restu.cz a je pravidelně aktualizován. Partnerské restaurace jsou oprávněny kdykoli ukončit smluvní vztah s Restu.cz nebo změnit svou nabídku výhod; Restu.cz není povinna o tomto člena informovat.

Hodnocení restaurací

Každý uživatel může svou návštěvu v partnerské restauraci ohodnotit, nejpozději však do 30 dnů od data uskutečněné rezervace. Výsledné hodnocení partnerské restaurace na Restu.cz bude vždy aktuálně vypočítáno na základě matematického vzorce, který zohledňuje staří recenze všech zobrazených hodnocení.

Za uveřejnění nenáleží uživateli žádná odměna. Restu.cz však může uživatele za hodnocení restaurací odměňovat, a to zejména připsáním kreditů na účet uživatele. Na tuto odměnu není právní nárok. Uveřejněním recenze uděluje uživatel Restu.cz svůj souhlas s jejím časově neomezeným užíváním v podobě uveřejnění na webových stránkách a zpřístupnění ostatním uživatelům, a bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. Restu.cz je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze třetím osobám.

Pro zadání hodnocení si člen může zvolit přezdívku/nick. Partnerská restaurace je na jeho hodnocení oprávněna reagovat (a Restu.cz může odpověď na stránkách Restu.cz zveřejnit), v takovém případě je člen o této reakci informován emailem. Restu.cz si vyhrazuje právo hodnocení člena nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní rezervaci nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé či nebude k věci.

Recenze uživatelů zůstanou dostupné na Restu.cz i v případě, že uživatel, který recenzi zveřejnil přestane využívat Restu.cz a zruší svou registraci. To však neplatí v případě osobních údajů, které jsou u recenzí vymazány a recenze je tak nadále uveřejněna jako anonymní.

Odpovědnost restaurací

Partnerské restaurace poskytují rezervace a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. Společnost Restu.cz neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých partnerských restaurací. Jakékoliv reklamace služeb partnerské restaurace je třeba uplatnit přímo u příslušné partnerské restaurace. Společnost Restu.cz neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi členem či neregistrovaným uživatelem a partnerskou restaurací. Společnost Restu.cz si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu partnerských restaurací bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu členů či neregistrovaných uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na Restu.cz

Osobní údaje

Při zpracování osobních údajů, jež poskytnete Restu.cz nebo partnerské restauraci, v níž jste učinili rezervaci, se řídí samostatným dokumentem „Pravidla ochrany osobních údajů“ dostupným na Restu.cz, pod rezervačním formulářem na stránkách Restu.cz, nebo zde.

Různé

Odkazy na jiné webové stránky

Restu.cz nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od Restu.cz, umístěných na stránkách Restu.cz, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněny na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními Restu.cz.

Obsah stránek Restu.cz

Restu.cz vyvine maximální úsilí k tomu, aby všechny informace uvedené na Restu.cz byly vždy aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se Restu.cz předem omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na Restu.cz jsou ve výlučném vlastnictví Restu.cz a společnost Restu.cz si k nim vyhrazuje veškerá práva. Na Restu.cz může být také zobrazena propagace služeb či produktů Restu.cz či smluvních partnerů Restu.cz.

Materiály a texty obsažené na Restu.cz mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Restu.cz. Restu.cz si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na těchto stránkách i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. Veškeré změny v těchto podmínkách nabudou účinnosti 7 dnů po jejich zveřejnění na stránkách Restu.cz. Nebude-li člen se změnami souhlasit, je oprávněn svou registraci zrušit.

Podněty

Společnost Restu.cz si váží názorů a zpětné vazby členů i neregistrovaných uživatelů. Názory a podněty týkající se partnerských restaurací nebo Restu.cz prosím zasílejte na info@restu.cz. Restu.cz si vyhrazuje právo zaslané příspěvky citovat, a to i bez uvedení jména odesilatele, dle svého uvážení.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27. ledna 2014.
Datum poslední aktualizace: 4. dubna 2017
Restu s.r.o.